Wat verstaan wij onder sprituele reizen?

Wat maakt een reis spiritueel?

. Omdat er verschillende interpretaties zijn van de term: “spiritueel”, willen we graag toelichten hoe wij dit zien. Vaak wordt spiritueel geassocieerd met zweverig. Maar zweverigheid staat ver van ons af. Wat maakt een vakantie spiritueel? Dat begint met het idee dat er meer is onder hemel en aarde. En hoe dat “meer” ervaren wordt is heel persoonlijk. Sommigen ervaren dat “meer” in religie. Maar de vorm van een religie resultaat vaak in dogma’s en vaste richtlijnen. Terwijl wij uitgaan van een persoonlijk contact en een persoonlijke ervaring van wat sommigen de bron noemen, de indianen: het-grote-mysterie-, weer anderen universele liefde, of levensenergie. In onze beleving is de term niet van belang.

Holistische visie

Wij kunnen ons vinden in het inzicht dat alles met elkaar verbonden is. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken. Lichaam, geest en ziel beïnvloeden elkaar, vormen een geheel. Wij zijn ook onlosmakelijk verbonden met de aarde en het universum. Dit gevoel van samen en één staat haaks op de afgescheidenheid in deze wereld - het wij/zij denken en alle gevolgen die dat heeft. Als wij krachtplaatsen bezoeken wordt dat gevoel versterkt. Het gevoel van éénheid maar ook het onderdeel zijn van iets veel groters. Dat grotere zien we als een bron waar we allen uit voortkomen. Het doel voor ons in dit leven is om een aspect van die bron uit te drukken in dit leven? Welk aspect? Dat is voor ieder iets anders. Maar als we toestaan dat de bron via ons uitgedrukt kan worden, leven we onze potentie. Eigenlijk is dat niets anders als jezelf zijn!

Het gaat om jouw beleving!

De bovenstaande uitgangspunten maken dat wij tijdens onze reizen ruimte voor de eigen beleving belangrijk vinden. Ons doel is om de omstandigheden te creëren die ertoe leiden dat onze gasten persoonlijk geraakt kunnen worden. We beogen een sfeer die authentiek en open is, zodat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. De weg naar geluk is een persoonlijke weg. Algemene richtlijnen of dogma's passen niet meer in deze tijd. Ruimte voor een persoonlijke beleving vinden wij belangrijk omdat we zo het contact met onszelf, met onze "eigen wijsheid" kunnen herstellen of versterken.