Ierland

Ierland...land van druïden, legenden en mysteriën

Ierland werd al in de vroegste tijden bewoond en we vinden er talloze heilige bronnen, megalieten, dolmens, menhirs en inwijdingsplaatsen die uit de oudheid dateren. Ierland laat jou genieten van schitterende ongerepte natuur, mystieke plaatsen, steencirkels, menhirs en de ongeëvenaarde Ierse muziek. Alle organisatorische kwesties worden je uit handen genomen waardoor je alleen maar hoeft te genieten. Je ontvangt vooraf achtergrondinformatie over de plekken die we bezoeken. Maar op de plaatsen zelf staat maar één ding centraal: jouw persoonlijke beleving!

Tuatha-de-Danaan - "Volk van de godin Danu"

In de Keltische mythologie was Danu de moedergodin, de matriarch. De Tuatha-de-Danaan was het volk dat Atlantis voor de ondergang verlaten had. Eeuwenlang trokken zij rond en leefden in verschillende landen, waaronder Egypte en Kreta. Uiteindelijk trokken zij naar Ierland waar zij beschouwd werden als een “Godenvolk”. Rond 4000 voor Chr. kwamen zij Ierland in het noordwesten binnen en trokken langzamerhand naar het dal van de Boyne. Hier lieten ze mysterieuze, onsterfelijke symbolen van hun cultuur achter in de rotsinscripties van hun grottempels.

Sterrenwegen en verborgen kennis van Atlantis

Er is een hypothese die stelt dat toen Atlantis ten onder ging, er door ingewijden koloniën werden ingericht op het Europese vasteland. Deze ingewijden werden ook het "Volk van Danu" genoemd. Vanuit deze Atlantische koloniën projecteerden zij etherische velden ofwel “sterrenwegen”. Banen met een bijzondere energie en kwaliteiten die aan de hemel werden afgelezen, aan de sterren en de planeten. De energie van deze sterrenwegen werd bruikbaar gemaakt door er stenen bouwwerken op de plaatsen. Menhirs, steencirkels en dolmens. Door deze stenen constructies werden dit hoog geladen plaatsen die de vibratie van priesters of sjamanen beïnvloedden zodat contact met andere dimensies mogelijk werd. Ook nu kan zo'n krachtplaats ons op een diep niveau raken. De sterrenwegen hadden als doel "kennis" veilig te stellen voor de toekomst. En die toekomst is nu!

Onze spirituele rondreizen in Ierland: