Privacy


Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in Magical Tours heeft. Daarom wordt alle persoonlijke informatie die je ons geeft op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier behandeld. Bij dezen informeren wij je over de manier waarop Magical Tours omgaat met jouw gegevens.

Persoonlijke gegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, bij bepaalde handelingen is het nodig dat wij persoonlijke gegevens vragen zoals jouw naam, huisadres en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens om jouw boeking af te handelen en om je op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over jouw reis en dergelijke.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via het internet verzameld worden. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden

Privacy op internet

Voor het surfen op onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Ook registreren wij geen klikgedrag. Wij maken geen gebruik van cookies. Veel bedrijven verzamelen gegevens met behulp van cookies. Dat is een klein bestand dat via een website op jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek registreert.

Jouw emailadres

Magical Tours gebruikt jouw e-mailadres alleen voor het doel waarvoor je het verstrekt heeft. Jouw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Links

De website van Magical Tours bevat links naar andere websites. Magical Tours kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mate waarin andere websites jouw privacy waarborgen.