Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de informatie die wij op onze website verstrekken, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op onze pagina's wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.
Het copyright op de informatie in deze pagina's berust bij Magical Tours.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magical Tours.
Ook de rechten van het beeldmateriaal op deze site berusten bij Magical Tours.
Het is niet toegestaan ons beeldmateriaal van deze site te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming van Magical Tours.
Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld tekst en beeldmateriaal is Magical Tours niet verantwoordelijk.