Kortlopende annuleringsverzekering

Je reserveert een vakantie en een deel van de reissom betaal je vaak maanden van tevoren. Als er iets gebeurt, waardoor je onverwacht niet op reis kunt, kan dat een financiële strop betekenen. Het is dan wel zo prettig om de annuleringsverzekering van de Europeesche in huis te hebben. Een goede annuleringsverzekering dekt namelijk de kosten die bij annulering worden berekend. De verzekering geldt niet alleen voor vertrek, maar ook tijdens je vakantie. Zo heb je bij noodzakelijke eerdere terugkeer recht op vergoeding van niet gebruikte reisdagen.

Voordelen van een annuleringsverzekering:

• Alle reguliere annuleringskosten verzekerd;
• Eenvoudige schademelding;
• Overlijden familie 3e graad standaard meeverzekerd;
• Ex-man/vrouw blijft 1e graad;
• Waarnemer mee te verzekeren (1%);

(Een waarnemer is een persoon die niet meereist en de vervanger/waarnemer is als de verzekerde afwezig is;)

• Heb je bij ons al een reis geboekt en wil je alsnog de annuleringsverzekering van de Europeesche afsluiten? Dat kan nog binnen 7 dagen na de factuurdatum. Sluit je het erna af dan zijn "huidige kwalen" uitgesloten. Bepalingen lees je in de polisvoorwaarden.

De verzekering dekt annulering als gevolg van onder andere:

• Ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde, familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten en ex-echtegeno(o)t(e);
• Overlijden van familie in de derde graad;
• Echtscheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract;
• Zwangerschap van verzekerde of partner;
• Ernstige schade aan huis of bedrijf;
• Onvrijwillige werkloosheid.

Waarnemer

Voor 1% extra premie kun je iedereen meeverzekeren die je reden kan geven niet op reis te gaan of eerder naar huis terug te keren. Bijvoorbeeld een dierbare die geen familielid in de eerste of tweede graad is, degene die op je huis en huisdieren past of de persoon die je zaken waarneemt tijdens je vakantie.

Samengestelde Reis

Misschien heb je ervoor gekozen om je eigen reis samen te stellen en boek je de vlucht, en jouw vakantie bij Magical Tours los van elkaar. Als één van de onderdelen onvoorzien uitvalt, worden de annuleringskosten van de andere onderdelen vergoed. Dit is standaard verzekerd binnen de annuleringsverzekering, indien over alle onderdelen premie is betaald.

Polisvoorwaarden annuleringsverzekering