Ons Covid beleid

Het Covid fenomeen is een gecompliceerd iets met vele aspecten/meningen/visies. Vanuit onze optiek speelt er meer dan alleen een medische catastrofe. De geboden oplossing (het vaccin), wordt gepresenteerd onder de vlag van ”meer ruimte en vrijheid” en “solidariteit” echter…wij stellen ons veel vragen over een mogelijk verborgen agenda. Het gekozen beleid komt voort uit manipulatie en leidt polarisatie.

Gewetensnood

Wij willen onze visie geenszins opdringen en ook geen discussies lanceren. Wij hebben respect voor de keuzes van een ieder. Echter, wij komen in gewetensnood als landen vaccinaties verplicht stellen. Voor onszelf zien wij vaccinatie niet als de oplossing. En wij, met onze reizen, willen geen onderdeel zijn van dit beleid.

Onze missie

Onze missie is en blijft, ook in de toekomst, om met gelijkgestemden krachtplaatsen te bezoeken. Om samen op betekenisvolle plaatsen een veld van energie te creëren die voedend en positief is. Het is lastig en frustrerend voor ons om dit nu niet te kunnen waar maken in een tijd waarin de verbinding juist zo nodig is.
Innerlijk zijn wij ervan overtuigd dat we in een overgangstijd zitten waarin het licht uiteindelijk volop zal schijnen. Deze transformatie is in volle gang en de uitwassen van dit moment zien wij als het donker dat zich nu nog verzet maar uiteindelijk ook het licht zal zien. Het is voor ons een tijd waarin de mensheid wakker mag worden en op mag staan om vrijheid, autonomie en licht te belichamen.
Onze focus blijft om hieraan een bijdrage te blijven leveren. Als het mogelijk is via onze spirituele reizen. En anders via innerlijke reizen…in de vorm van meditaties en inspirerend en positieve informatie. De tijd van zorgeloos reizen komt weer terug, daarvan zijn wij overtuigd.

Het was een lastig voor ons omdat wij telkens hoopvol bleven in afwachting van het einde van deze crisis. Ook het feit dat wij onze deelnemers moesten teleurstellen was pittig. In eerste instantie een duidelijke kwestie van overmacht. Maar nu ook een principiële kwestie. En nu de situatie langer duurt, voelden wij ons geroepen ons duidelijk uit te spreken.

Concrete uitwerking van onze visie op ons beleid

Concreet komt het er op neer dat wij de aankomende tijd niet naar landen gaan waar vaccinatie verplicht is. Een PCR test bij aankomst en terugkomst is voor ons de grens waaraan wij medewerking kunnen/willen verlenen.
Als bij een specifiek land verplichte vaccinatie aan de orde is, stellen wij de reis een jaar uit en heb je de mogelijkheid tot:

1. jouw reis verplaatsen naar volgend jaar. Wij zijn genoodzaakt prijsverhogingen van hotels/autohuur etc. door te voeren in de tarieven van onze reizen. Echter, als je jouw reis verplaatst naar volgend jaar, hanteren wij hetzelfde tarief.
2. jouw reis om te boeken naar een andere reis
3. restitutie

Veel sterkte in deze tijd....

Rest ons nog jou veel sterkte toe te wensen de aankomende tijd. De belofte van een nieuwe tijd geeft ons intens veel motivatie om strijdvaardig gericht te blijven op het licht. Wij blijven ons met jou verbinden op onze eigen wijze. Dankjewel voor jouw vertrouwen in ons.